ઘડપણ ની લાકડી | Gadhpan Ni Lakdi | Gujarati Short Film

2 Просмотры
Издатель
Title :- ઘડપણ ની લાકડી | Gadhpan Ni Lakdi || The Best Family Drama

LIKE+SHARE+COMMENT@Subscribe

: Artists :
Aadtya Gondaliya
Ronak Chandarana
Jayanti Gogari
Payal Borisagar
Siya Mistry
Hralben Patel

Story - Alpa Patel

Label : Adk Gujarati Production

Copyright : ADK GUJARATI PRODUCTION

Camera - Bhavesh Bhavani - Jayesh Kalena

Editing - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya - Alpesh Sheladiya - Bhavesh Bhavani

Banner - ADK GUJARATI PRODUCTION

.......Special Thanks........
Pv Gujarati
PV Group

........Thanks for watching.....
#GujaratiShortFilm
#GadhpanNiLakdi
#AdkGujarati
Категория
Фильмы
Комментариев нет.